Info

Ordinul comun MTS nr. 780/12.08.2020 și MS nr. 1432/14.08.2020

pentru aprobarea Regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic.

Art. 5.

Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 8.

În cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de pregătire sportivă se face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal.

Art. 9.

Nerespectarea prevederilor anexelor nr. 1-6 la prezentul ordin constituie contravenții și se constată, conform competențelor, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare.

__________________________________________

ANEXA 5

A. Scop

Prezentul regulament stabilește criteriile care trebuie îndeplinite de către structurile sportive pentru reluarea acțiunilor de pregătire sportivă în spații închise și diminuarea riscului de infecție cu COVID-19.

Aplicarea corectă a acestor măsuri contribuie la diminuarea riscului de infecție cu COVID-19, dar nu garantează eliminarea acestuia în contextul pandemiei.

Acțiunile de pregătire sportivă se organizează în conformitate cu normele și regulamentele specifice ramurii de sport, adaptate de structurile sportive la situația creată de epidemia de COVID-19, cu condiția ca acestea să nu vină în contradicție cu normele legale în vigoare.

Regulile generale de protecție sanitară împotriva răspândirii SARS-CoV-2, precum și regulile privind accesul în bazele sportive sunt stabilite în anexa nr. 1 la ordin.

B. Măsuri specifice activităților sportive în spații închise

1. Măsuri care privesc organizarea acțiunilor de pregătire sportivă

- Organizarea spațiului de pregătire sportivă astfel încât să permită menținerea distanței de minimum 2 m între oricare două persoane și un spațiu pentru fiecare persoană de 7 mp

- Colaborarea administratorilor sălii cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății tuturor participanților la activitatea sportivă, dar și a personalului auxiliar să reprezinte obiectivul prioritar

- Plasarea la loc vizibil a anunțurilor scrise privind regulile de igienă, distanțare fizică și cele de acces în sală;

- Triajul observațional zilnic la intrarea în sală. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) și febră mai mare de 37,3°C.

- Plasarea recipientelor cu dezinfectanți avizați/autorizați pentru mâini la intrarea în sală

- Elaborarea planurilor de sănătate și securitate în muncă, în conformitate cu Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe durata stării de alertă

- În cazul încăperilor climatizate prin recircularea aerului se efectuează nebulizarea o dată pe săptămână, în afara programului de lucru, și se efectuează dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului.

- Suprafețele și spațiile comune vor fi dezinfectate frecvent (cel puțin o dată la 4 ore).

- Asigurarea unei ventilații adecvate a tuturor încăperilor sau aerisirea lor periodică, cel puțin o dată la 4 ore

2. Accesul în centrul de pregătire

- Accesul sportivilor va fi permis doar în urma triajului epidemiologic și termometrizării.

- Sportivii sunt informați să nu se prezinte în centrele de pregătire dacă prezintă semne clinice de viroză respiratorie.

- Accesul în sală trebuie să se facă numai în baza unei programări prealabile.

- Numărul de sportivi care se antrenează la un moment dat va fi limitat în funcție de capacitatea sălii, pentru a se menține distanța de siguranță, astfel încât fiecărei persoane să îi revină un spațiu de cel puțin 7 mp.

3. Antrenamentul sportivilor în spații închise

- Sportivii vor fi atenționați să își spele mâinile înainte și după terminarea antrenamentului.

- În cazul în care sala este prevăzută cu aparate sportive se va evita utilizarea acestora în regim de circuit și se va încuraja utilizarea unui singur tip de aparat în cadrul aceleiași sesiuni de antrenament.

- Se delimitează spațiile de exerciții, cu menținerea distanței fizice de minimum 2 m între oricare două persoane și asigurarea unui spațiu de minimum 7 mp/persoană. Se va asigura aceeași distanță inclusiv între sportiv și personalul tehnic (antrenor, medic etc.).

- Se limitează durata antrenamentelor, astfel încât să se poată stabili un orar clar pentru dezinfecția și aerisirea riguroasă a sălii.

- Aparatele sportive vor fi dezinfectate înainte și după fiecare utilizator.

- Cu excepția perioadei de desfășurare a activităților fizice intense, purtarea măștii este obligatorie pe toată durata prezenței în sală.

4. Măsuri care trebuie luate după antrenament

- Se interzice folosirea în comun a dușurilor, saunei și altor zone cu risc mare de transmitere a virusului.

- După terminarea antrenamentului se are în vedere intrarea eșalonată la vestiare, cu evitarea aglomerației și menținerea distanțării, respectând un spațiu de 4 mp pentru fiecare persoană.

- Vânzarea și/sau oferirea de gustări/băuturi în regim de autoservire nu este permisă; prin excepție, se permite funcționarea automatelor de băuturi răcoritoare și mâncare ambalată.

F. Proceduri în cazul apariției unei suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2 în centrul de pregătire

În cazul în care o persoană care participă la activitatea de antrenament este suspect/confirmat cu COVID-19 se informează imediat Direcția de Sănătate Publică pe raza căreia s-a produs incidentul și se urmează instrucțiunile primite de la autoritățile sanitare.

În continuare, se realizează operațiuni de dezinfecție a încăperilor respective, de către unități de dezinfecție, dezinsecție și deratizare autorizate.

 _____________________________

Extras din Legea 55/2020 pentru prevenirea pandemiei

Art 65.

j) nerespectarea interdicțiilor stabilite conform art. 5 alin. (3) lit. a) de a organiza întruniri de natura activităților sportive în spații închise; cu amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei

k) participarea persoanelor fizice la întruniri de natura activităților sportive în spații închise, interzise în conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. a)cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei

l) desfășurarea de către organizatori a unor întruniri de natura activităților sportive în spații închise, cu nerespectarea măsurilor stabilite conform art. 5 alin. (3) lit. a)cu amendă de la 2.000 lei la 10.000

Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 65 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 66 se fac de către subofițeri și ofițeri de pompieri și protecție civilă cu atribuții de îndrumare, control și constatare, anume desemnați de inspectorul general, și de agenții și ofițerii de poliție, subofițerii și ofițerii de jandarmi, polițiștii locali.